• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • POZOR DOLEŽITÉ!!!

      Prosím sledujte školskú stránku www.sostn.sk, kde sú zverejňované aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacom procese.

      Dištančné vzdelávanie žiakov je v kompetencii ich triednych učiteľov, ktorí Vám poskytnú všetky relevantné informácie. Emaily učiteľov sú na školskej stránke.

      Sledujte prosím Nástenku Vašej triedy na edupage stránke školy, kde nájdete všetky informácie od triednych učiteľov.

  • Prihlásenie